น้อมรำลึก..รวมบทเพลงสรรเสริญพระบารมีของในหลวง รัชกาลที่ 9 ฉบับฉายในโรงภาพยนตร์

น้อมรำลึกรวมบทเพลงสรรเสริญพระบารมีของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ฉบับฉายในโรงภาพยนตร์ …. “เพลงสรรเสริญพระบารมี” ถือเป็นบทเพลงบรรเลงเพื่อสรรเสริญพระบารมีแห่ง …

วิธีถนอมกระดาษเก็บรักษาภาพในหลวง รัชกาลที่ ๙ ไว้ในความทรงจำของเราตลอดไป

ทำอยางไรถึงจะสามารถถนอมกระดาษหนังสือพิมพ์ให้ชะลอการเสื่อมสภาพและซีดจาง รวมถึงยังสามารถป้องกันของเหลวทุกชนิดได้ เพื่อรักษาภาพเหตุการณ์สำคัญและตัวอักษรประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกิดมาเพื่อเป็นช้างเผือกคู่บารมีในรัชกาลที่ 9

พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ หนึ่งในสัตว์ทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช้างคู่บารมีที่เกิดมาเพื่อพร้อมเป็นช้างเผือกประจำรัชกาลที่ 9

อัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ น้อมเกล้าจารึก 9 พระอัจฉริยภาพไว้ ณ กำแพงรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร

เสร็จสิ้นแล้วกว่า 5 วัน สร้างสรรค์ 9 ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ถ่ายทอด พระอัจฉริยภาพ ของอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ จัดแสดงตลอดแนวกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เหตุ ส.ค.ส ฉบับ ๒๕๔๘ จากเหนือเกล้าที่หายไปและรวม 30 ฉบับ ส.ค.ส พระราชทาน

บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกๆ ปีนั้น มีปีหนึ่งที่หายไป เพราะเหตุใด? และความหมายของ ส.ค.ส. พระราชทาน 30 ฉบับที่ควรค่าแก่ความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย

การแต่งกายเพื่อน้อมถวายอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อให้การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรกำหนดการแต่งกายไว้ดังนี้

keyboard_arrow_up