การแต่งกายเพื่อน้อมถวายอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

น้ำตาไหลอาบสองแก้มเมื่อได้ทราบข่าวการสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์ การจากไปอย่างไม่มีวันกลับขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาซึ่งความเสียใจจนมิอาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ นับเป็นความสูญเสียที่ชาวไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในชีวิต และสิ่งหนึ่งที่เราพสกนิกรจะทำถวายท่านได้ คือการน้อมไว้อาลัยด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นการถวายความจงรักภักดี และเพื่อให้การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรกำหนดการแต่งกายไว้ดังนี้

  1. ร่วมงานพระราชพิธี ต้องเคร่งครัด

กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อเบื้องบน แต่ถ้าในกรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ข้าราชการให้แต่งตัวด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน

  1. ข้าราชการชาย

การแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการชายให้แต่งด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนกไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพันแขนเสื้อเบื้องบนได้ตามสมควร

  1. ข้าราชการหญิง

การแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการหญิงให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ก็ให้แต่งกายตามนั้น ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นให้อนุโลมตามข้อ 1 และข้อ 2

  1. พสกนิกรทั่วไปควรใส่สีดำล้วนสุภาพที่สุด

คุณธงทอง จันทรางศุ ผู้เคยเข้าถวายงานปฏิบัติราชการถวายพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ และเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านราชสำนัก ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า การแต่งกายของพสกนิกรชาวไทยเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคต หรือสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือในที่นี้คือการถวายบังคม และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเป็นพื้นฐาน ใช้สีขาวหรือสีเทาสลับได้

  1. รูปแบบชุดต้องสุภาพ

เสื้อผ้าควรออกแบบอย่างสุภาพ ไม่มีลวดลาย ลูกไม้ สายเดี่ยว เกาะอก หรือสั้นเกินงามให้ละเว้น ในส่วนของเครื่องแบบของหน่วยงานให้ใช้ใส่ไว้ทุกข์ได้ ถือว่าเป็นรูปแบบที่เป็นทางการสงบและสุภาพ

  1. เสื้อมีตราสัญลักษณ์ ไม่ควรใส่

สำหรับเสื้อสีดำแต่ติดตราสัญลักษณ์ที่พบเห็นตามท้องตลาด ไม่ควรนำมาสวมใส่เพื่อแสดงความอาลัย เนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาติ และผิดกาลเทศะ

  1. จุดจำหน่ายชุดดำ

ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า มีชุดดำมาจำหน่ายหลายพื้นที่ โดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำที่ราคาไม่สูงมากนักอย่าง Uniqlo และ H&M ราคาของเสื้อผ้า อยู่ในช่วง 390 – 1,590 บาท

ที่ตั้งสาขาต่างๆ ของ Uniqlo http://www.uniqlo.com/th/shop/

ที่ตั้งสาขาต่างๆ ของ H&M http://www.hm.com/th/store-locator

 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าเว็บไซต์ favforward.com

keyboard_arrow_up