Today In

Facebook เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ Today In ละแวกบ้านมีเหตุการณ์อะไร รู้หมด!!

Today In
Today In

Facebook เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ Today In ละแวกบ้านมีเหตุการณ์อะไร รู้หมด!!

สืบเนื่องจากข่าวคราวที่ Mark Zuckerberg เคยออกมาประกาศว่า Facebook จะปรับรื้อ News Feed ครั้งใหญ่พร้อมลดการแสดงโพสต์ที่มาจากเพจและแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้โพสต์ของบุคคลในครอบครัวและเพื่อนถูกแสดงบน News Feed เพิ่มมากขึ้นนั้น ล่าสุดทางเฟสบุ๊คก็ได้เตรียมเพิ่มฟีเจอร์สำหรับแสดงเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในละแวกท้องถิ่นแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกว่า Today In แล้ว

Today In

Today In ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Journalism Project ที่ทางเฟสบุ๊คได้หมายมั่นปั้นมือให้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ท้องถิ่น โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่มเมนูบริเวณด้านล่างขวาเพื่อเรียกดูข้อมูล Today In ได้ตลอดเวลา

Today In

ทั้งนี้นอกเหนือจากผู้คนในท้องถิ่นที่จะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์นี้แล้ว Today In ยังมีประโยชน์ต่อเหล่านักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลก ในแง่ของการรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดในพื้นที่นั้นๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Today In

อนึ่งฟีเจอร์ Today In กำลังเริ่มทดสอบในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ Louisiana, New York, Montana และ Illinois เป็นต้น


ข้อมูลประกอบ: Daily Tech News

เรื่องโดย: Nomad609

ภาพประกอบ: Pexels

keyboard_arrow_up