Facebook เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ Today In ละแวกบ้านมีเหตุการณ์อะไร รู้หมด!!

ล่าสุดทางเฟสบุ๊คก็ได้เตรียมเพิ่มฟีเจอร์สำหรับแสดงเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในละแวกท้องถิ่นแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกว่า Today In แล้ว

keyboard_arrow_up