“Soundwave Tattoos” บันทึกเสียงที่รักในรูปแบบรอยสัก พร้อมให้เราเปิดฟังยามคิดถึง

Soundwave Tattoos นวัตกรรมของศิลปะบนเรือนร่างกับการสักที่แปลงลวดลายมาจากเสียงที่รัก พร้อมให้เราเปิดฟังยามคิดถึงได้ทุกเมื่อ โดยมีร่างกายทำหน้าที่เป็นเครื่องบันทึกเสียง

keyboard_arrow_up