Cafe DoiTung นำกาแฟสายพันธุ์พิเศษ 3 สายพันธุ์มาให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสลิ้มลองกัน

กว่า 30 ปีแล้วที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานในพระราชดำริ เปลี่ยนภูเขาหัวโล้น ให้กลายเป็นป่าเขียว …

ไม่ต้องแอ่วดอย ก็ม่วนนัก! ในงาน “กาดดอยตุง” ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม

“กาดดอยตุง” นำความเป็นดอย มาสู่ใจกลางเมือง สะท้อนทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ให้ชาวกรุงได้สัมผัสประสบการณ์และสีสันแห่งดอยตุง

keyboard_arrow_up