ห่วงไดเอ็ตเกิน ระวังมะเร็งปอดถามหา แม้ว่าจะไม่สูบบุหรี่

ถึงแม้ว่าในชีวิตนี้จะไม่เคยแตะต้องหรือสูบบุหรี่เลยก็ตาม แต่อย่าพึ่งแน่ใจว่าโรคมะเร็งปอดจะไม่เกิดขึ้นกับคุณ โดยเฉพาะๆ สาวๆที่กำลังเข้าสู่ช่วงไดเอ็ต  ถ้าทานอาหารประเภทที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตสูง มีผลต่อการเสี่ยงมะเร็งอย่างไรไปดูกัน

อาหารเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า “High Glycemic index food หรือ High GI” อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกาย คาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเร็วตามไปด้วย จึงทำให้ค่า GI หรือ ค่าดัชนีน้ำตาลสูงขึ้น อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงสำหรับคนไดเอ็ตได้แก่ ขนมปังขาวและมันฝรั่งสีขาว สามารถเกิดอัตราเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้ถึง 49%

bread-944241_1280

country-potatoes-712661_1280

เมื่อคนเรารับประทานอาหาร ที่มีคาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง เผือก มัน น้ำตาล ขนมหวาน หรือผลไม้ คาร์โบไฮเดรตในอาหารเหล่านี้ จะถูกย่อยโดยน้ำย่อยในทางเดินอาหาร จนได้เป็นกลูโคส ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดเล็ก สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อนำไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายปรับใช้เป็นพลังงาน เมื่อนำอาหารแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกัน โดยให้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากัน ปรากฎว่าอาหารแต่ละชนิดจะถูกย่อย และถูกดูดซึมเข้าร่างกายในอัตราที่แตกต่างกัน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นต่างกัน ได้มีการศึกษาหาปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับอาหารมาตรฐาน (คือกลูโคสหรือขนมปัง) ค่าที่ได้นี้เรียกว่าดัชนีน้ำตาล (glycemic index) ค่าดัชนีน้ำตาลของกลูโคสจะมีค่าเท่ากับ 100 ดังนั้น ถ้าอาหารใดมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า 100 แสดงว่าคาร์โบไฮเดรตในอาหารนั้นถูกดูดซึมได้น้อยกว่าอาหารมาตรฐาน

มะเร็งปอดถือเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นอันดับสองทั้งชายและหญิงในสหรัฐอเมริกา แน่นอนว่าการสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด แต่จากผลวิจัย การทานอาหารที่มี “High Glycemic index food หรือ High GI” อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้เช่นกัน

keyboard_arrow_up