Ruby Silvious เปลี่ยนถุงชาใช้แล้วให้เป็นศิลปะสุดเก๋

งานศิลปะไม่จำกัดเพียงหน้ากระดาษหรือผืนผ้าใบ แต่งานศิลปะยังเกิดขึ้นได้บนขยะที่คุณอาจมองว่าไร้ค่า เช่นเดียวกับผลงานภาพวาดชุด “363 Days of Tea” ที่ศิลปิน Ruby Silvious ได้ฝากไว้บนถุงชาใช้แล้วของเธอ โดยภาพวาดโปรเจ็กนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่ง Ruby Silvious วาดภาพเหล่านี้วันละภาพทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดพักผ่อน 2 วันที่เธองดวาดภาพ) จนได้ศิลปะบนถุงชากว่า 363 ภาพ นอกจากนี้ในปีนี้ (ปี 2016) เธอก็ได้สานต่อโปรเจ็กนี้ ซึ่งใช้ชื่อว่า “52 Weeks of Tea”

Ruby Silvious เชื่อว่าผลงานชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เรานำขยะมารีไซเคิล ซึ่งเธอได้กล่าวไว้ว่า “recycling is usually not the most fun way to spend your free time, but it is us who can change that!”

ภาพ : web.facebook.com/ruby.silvious
keyboard_arrow_up