MoM : Resin Stools เก้าอี้จากแรงเหวี่ยง

ต้องยอมยกนิ้วให้กับ “เก้าอี้เรซิน” ตัวนี้เลย เพราะเก้าอี้ตัวนี้ไม่เพียงแต่แฝงไอเดียสุดบรรเจิดเอาไว้ วิธีการผลิตก็สร้างสรรค์ไม่แพ้กันด้วยการใช้เพียง ‘แรงเหวี่ยง’ ผสมผสานกับการเทเรซินโพลิเมอร์เป็นชั้นๆ ลงบนแม่พิมพ์ปั่นจนได้เก้าอี้เรซินสีสวยแปลกตา ซึ่งไอเดียนี้เป็นไอเดียและผลงานของ Maor Aharon ซึ่งเป็นโครงการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีอิสราเอลของเขาเมื่อปีที่ผ่านมา

สำหรับเก้าอี้เรซินตัวนี้ Aharon ได้ตั้งชื่อโครงการไว้ว่า “Matter of Motion” หรือเรียกย่อๆ ว่า MoM โดยแรงบันดาลใจในการสร้างเก้าอี้เรซินตัวนี้คือ ความงามแบบใหม่จากการแช่แข็งขณะเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นความงามที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างการควบคุม vs อิสระ ซึ่งกลายมาเป็นไอเดียของการผลิตนั่นเอง ส่วนแรงบันดาลใจอีกประการคือ one-man production line ซึ่งเป็นไอเดียในการพัฒนาเทคนิคการหล่อวัสดุแบบใหม่ด้วยการใช้แรงเหวี่ยง พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือในการผลิตสำหรับสายการผลิตที่ไม่ขึ้นกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือสายการผลิตแบบอิสระนั่นเอง นอกจากการใช้แรงเหวี่ยงจนทำให้เรซินโพลิเมอร์ได้รูปและลวดลายจนกลายเป็นเก้าอี้แสนเก๋แล้ว Aharon ยังผสมผสานวัสดุอื่นๆ อย่างไม้และเหล็กเข้าด้วยกันในระหว่างการผลิตอีกด้วย


ภาพ : design-milk.com และ maoraharon.com
keyboard_arrow_up