AGNI hutte, Japan Good Design Award 2016

AGNI HUTTE งานดีไซน์ที่คว้ารางวัล Japan Good Design Award 2016 ไปนอนกอด

AGNI hutte, Japan Good Design Award 2016
AGNI hutte, Japan Good Design Award 2016

รางวัล Japan Good Design Award ในปีนี้ บริษัทออกแบบ Okamoto คว้ารางวัลนี้ไปนอนกอดเป็นที่เรียบร้อย โดยงานดีไซน์ที่ทำให้พวกเขาได้รางวัลนี้คือผลงานที่ใช้ชื่อว่า AGNI hutte

สำหรับ AGNI hutte ถูกพัฒนามาจาก ‘เตาประกอบอาหารสมัยโบราณ’ ที่ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนแทนการใช้แก๊สอย่างปัจจุบัน โดย AGNI hutte ก็ใช้ไม้เป็นเชื่อเพลิง เตาไม้ AGNI hutte จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่พาเราย้อนกลับสู่วิถีดั้งเดิมแต่โบราณ แต่เพิ่มความพิเศษด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูทันสมัยและเก๋ไก๋ขึ้น ส่วนแรงบันดาลใจที่ทำให้ Okamoto เลือกพัฒนาเตาไม้นี้มาจากความยากลำบากในช่วงเวลาที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น สึนามิ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหวที่มักเกิดขึ้นในญี่ปุ่น ซึ่งช่วงที่เกิดภัยพิบัตินั้น เตาแก๊สมักขาดแคลนและใช้งานไม่ได้ ในขณะเดียวกันหากเป็นเตาที่ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงปัญหานี้ก็จะหมดไป อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นเองก็มีป่าไม้ถึง 36% ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้นการพัฒนาเตาปรุงอาหารด้วยการกลับไปใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในยามคับขันจึงก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก

AGNI hutte, Japan Good Design Award 2016

การออกแบบและพัฒนา AGNI hutte ไม่เพียงแต่เป็นการย้อนคืนสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ควรค่าแก่การสืบสาน และเป็นประโยชน์ทั้งในช่วงเวลาปกติหรืออยู่ในภาวะภัยพิบัติ Okamoto ยังใส่ใจเรื่องโลกร้อน ซึ่งเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่จะถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ด้วยการพัฒนา The AGNI Hybrid ระบบที่ช่วยให้การเผาไหม้เป็นการเผาไหม้ที่สะอาดหรือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นั่นเอง

และเมื่อ AGNI hutte มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งรูปร่างหน้าตา การใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาคับขัน และยังช่วยรักษ์โลก จึงไม่แปลกหากบริษัทออกแบบ Okamoto จะคว้ารางวัล Japan Good Design Award 2016 ไปนอนกอด

ภาพ : www.designboom.com

keyboard_arrow_up