“DigiFilm” ความลงตัวของกล้องฟิล์ม + กล้องดิจิตอล จากการกลับมาของ Yashica

นวัตกรรมล่าสุดของวงการกล้อง “YASHICA Y35” ที่ผสมผสานเสน่ห์ของกล้องฟิล์มเข้ากับความสะดวกสบายของกล้องดิจิตอล จนได้ระบบ DigiFilm เจ้าแรกของ Yashica

keyboard_arrow_up