Facebook สรุป 10 เหตุการณ์สำคัญในปี 2016

เพราะ Facebook ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ย่อส่วนโลกเข้าไว้ด้วยกัน เ ราจึงรับรู้เหตุการณ์ต่างทั่วโลกได้ทันท่วงที และนี่คือ 10 เรื่องสำคัญที่เคยเกิดขึ้นในปีๆนี้

keyboard_arrow_up