จริงจังกับเรื่องเล่นๆ แต่ก็เจ๋งไม่เหมือนใคร กับ ‘Mitra-Lettres’ ปืนจากเครื่องพิมพ์ดีด

Typewriterguns จากเครื่องพิมพ์ดีด อีกหนึ่งงานสะสมที่แฝงความหมายถึงความสันติจากสุภาษิต ‘The pen is mightier than the sword’

keyboard_arrow_up