Step to the Line ภาพยนตร์สั้นเชิงสารคดีแบบ 360 องศาจาก Facebook

step to the Line ภาพยนตร์สั้นเชิงสารคดีแบบ 360 องศาเรื่องแรกจาก Facebook ที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษ เรือนจำ และระบบกระบวนการยุติธรรม ..

keyboard_arrow_up