เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมสืบสานงานหัตถกรรมไทย จัดแสดง SACICT’s Living Concept ส่งเสริมของดีชุมชน

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ เซ็นทรัล กรุ๊ป ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย งาน LUX by SACICT : SACICT’s Living Concept

keyboard_arrow_up