Moleskine Smart Writing Set สเก็ต-จดลงกระดาษด้วยเครื่องเขียนดิจิตอล

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบระบบไฮเทคของโลกยุคใหม่ ยังมีหลายคนชื่นชอบการสเก็ตภาพด้วยดินสอหรือการจรดปากกาลงบนสมุดโน๊ตมากกว่าที่จะทำบนสมาร์ทโฟน และนั่นคือที่มาของ Moleskine ปากกาอัจฉริยะ

keyboard_arrow_up