“IKEA FRAKTA CAP” แปลงถุงอิเกียเป็นกระเป๋าไฮเอนด์มาแล้ว จะเปลี่ยนเป็นหมวกอีกสักใบก็คงไม่ผิด

IKEA FRAKTA CAP เปลี่ยนถุงสีฟ้าของอิเกียให้กลายเป็นหมวกสีฟ้าสุดเท่ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับถุงสีฟ้าของอิเกียอย่างครบถ้วน ต่างกันเพียงฟังก์ชั่นการใช้งานเท่านั้น!!

keyboard_arrow_up