GLOBAL CHANGE 2 เมื่อโลกเปลี่ยนไป เราต้องหมุนตาม?

“เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” หลายครั้งที่เฝ้าถามค้นหาคำตอบ กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบจะตั้งมือรับไม่ทัน GLOBAL CHANGE 2 จะพาไปเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ดีขึ้น และหากเข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้วยจะทำให้ปรับตัวรับมือได้ดียิ่งขึ้น

keyboard_arrow_up