“GZE 1” action camera ตัวใหม่จากตระกูล Casio ที่ได้นาฬิกา G-Shock เป็นต้นแบบ

Action Camera ตัวแรกจาก Casio ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องความแข็งแกร่ง ทั้งการตกกระแทกที่รองรับได้สูง 4 เมตร, ถ่ายภาพใต้น้ำได้ลึก 50 เมตร ฯลฯ ที่สำคัญยังมาพร้อมดีไซน์เท่ ซึ่งได้ต้นแบบมาจากนาฬิกา G-Shock

keyboard_arrow_up