ASMR คอนเทนต์เสียงสุดฟินที่ทั่วโลกกำลังอินไม่แพ้ Vlog

ASMR หรือชื่อเต็มๆ คือกลุ่มอาการ Autonomous Sensory Meridian Response ที่มีการตอบสนองต่อประสาทรับความรู้สึกโดยอัตโนมัติของคนบางกลุ่ม ผ่านการมอง ได้ยิน …

keyboard_arrow_up