Macintosh Classic ในร่าง LEGO ที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยบอร์ดคอมพ์จิ๋ว

สร้างคอมพิวเตอร์รุ่นคลาสสิก Macintosh Classic ในรูปแบบ LEGO ไซส์จิ๋ว พร้อมต่อวงจรจนสามารถใช้งานได้เสมือนคอมพิวเตอร์ปกติเลยทีเดียว

keyboard_arrow_up