เตรียมจด!! Book List หนังสือใหม่น่าอ่านที่จะคลอดในงานสัปดาห์หนังสือนี้

คัด 10 หนังสือใหม่น่าอ่านจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่จะออกมาให้เราจับจองเป็นเจ้าของในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 นี้

keyboard_arrow_up