Crosswalk Art กับการสร้างสุขภาพจิตที่ดีผ่านงานศิลปะระหว่างเดินถนน

‘Crosswalk Art’ กับการสร้างสรรค์ศิลปะบนถนนสี่แยกกลางเมือง เพื่อชี้นำให้ประชาชนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย แถมยังแฝงจุดประสงค์เพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้ประชาชนระหว่างเดินทางผ่านงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น

keyboard_arrow_up