เพราะโลกนี้มันเครียด!! 5 พฤติกรรมที่ทำให้เราห่างไกล โรคซึมเศร้า

จากผลสำรวจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ‘ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 1.5 ล้านคน ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงาน โดยผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้ชายถึง 1.7 เท่า’ แต่ที่น่ากังวลที่สุดก็คือผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งต่างไม่ทราบว่าตนเองกำลังป่วยด้วย โรคซึมเศร้า และอาจส่งผลกระทบ …

keyboard_arrow_up