วิธีที่ง่ายที่สุดในการมี สุขภาพดี แค่ “สูดหายใจให้ลึกที่สุด”

คนทั่วไปใช้การหายใจเพียง 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุปอดเท่านั้น ถ้าคุณสามารถฝึกควบคุมลมหายใจให้ปอดขยายได้ ผลที่ได้คือปริมาณออกซิเจนในร่างกายที่ดีขึ้น และยังสามารถปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของร่างกายออกมาได้

keyboard_arrow_up