ข้อควรรู้ : กฎหมายและ ข้อห้ามต่างๆ ในการเล่นน้ำวันสงกรานต์ 2560

รวมกฎข้อห้ามต่างๆ ในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ทางรัฐบาลได้วางแนวทางไว้ให้กับผู้คนทั่วไปได้มีกรอบในการปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งแบบเก่าที่เคยออกกฎมานานหลายปี และกฎใหม่

keyboard_arrow_up