เผยโฉมตราไปรษณียากรชุดสำคัญ ที่ระลึกสำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย 2559

สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ.2559

keyboard_arrow_up