เผยโฉมตราไปรษณียากรชุดสำคัญ ที่ระลึกสำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย 2559

สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ.2559 (THAILAND 2016) ระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (MCC HALL) ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

จัดแสดงตู้ไปรษณีย์แบบแขวน

วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักสะสมชาวไทยได้ก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดในระดับระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสะสมแสตมป์โดยเน้นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสิ่งสะสม ประเภทดวงตราไปรษณียากรผ่านสิ่งสะสมที่นำมาแสดงในงานจัดการประกวด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดอีกด้วย

stamp-exhibition-00

นอกจากนี้แล้วยังได้จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกภาพ บัวควีนสิริกิติ์” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือเป็นแนวคิดหลักและหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้

สำหรับชาว Favforward ที่สนใจ งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ.2559 จะมีกำหนดเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมงานฯ ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 20.00 น. ในวันที่ 10 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยไม่เก็บค่าผ่านประตู และสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของการจัดงานฯ ได้จากเว็บไซต์ www.thailand2016.org โดยตรงได้เลยครับ


เรียบเรียงโดย : Nomad609

ภาพประกอบ : ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

keyboard_arrow_up