“Rue De Mansri” เปลี่ยนอาคารอนุรักษ์ให้เป็น ‘คาเฟ่ควบสตูดิโอ’ จิบกาแฟไปพร้อมกับถ่ายภาพ

“…อยากเป็นร้านกาแฟที่เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ” คำบอกเล่าถึงความตั้งใจและเปรียบเสมือนจุดเริ่มของการเปลี่ยนอาคารอนุรักษ์หลังเก่าให้กลับมีชีวิตอีกครั้ง ในรูปแบบคาเฟ่สุดเก๋ควบสตูดิโอถ่ายภาพ โดยตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า Rue De Mansri

keyboard_arrow_up