พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ร่วมจัดงาน “มาลัยดอกไม้ไทยให้แม่” สืบสานงานมาลัยดอกไม้ไทย

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็นวันแม่แห่งชาติ

keyboard_arrow_up