พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ร่วมจัดงาน “มาลัยดอกไม้ไทยให้แม่” สืบสานงานมาลัยดอกไม้ไทย

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็นวันแม่แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ จึงจัดงานมาลัยดอกไม้ไทยให้แม่” เทศกาลดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ ๓ ขึ้น ระหว่างวันศุกร์ที่ ๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (โดยมีวันหยุด ๑ วันคือวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม) เพื่อให้เยาวชนไทยและสาธารณชนได้ซาบซึ้งในงานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านงานดอกไม้ไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การประดิษฐ์พวงมาลัยดอกไม้สดของไทย ผ่านนิทรรศการ การสาธิต และเวิร์คช็อป   ที่ให้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน อีกทั้งร่วมอนุรักษ์และสืบสานวิวัฒนาการงานมาลัยดอกไม้ไทยให้คงอยู่สืบไป

floralmuseum 2 4

floralmuseum 2 2

ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านงานมาลัยดอกไม้ ในงาน มาลัยดอกไม้ไทยให้แม่” ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ โดยค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่คนละ ๑๕๐ บาท เด็กและผู้สูงอายุคนละ ๗๕ บาทติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.floralmuseum.com และ www.facebook.com/TheMuseumofFloralCulture


เรียบเรียงโดย : Nomad609

ภาพประกอบfloralmuseum

keyboard_arrow_up