การแต่งกายกราบถวายบังคมพระบรมศพและแต่งไว้ทุกข์สำหรับ (ผู้ชาย)

ผู้ชายควรแต่งกายไว้ทุกข์อย่างไรให้ดูสุภาพ และการแต่งตัวเพื่อเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การแต่งกายเพื่อน้อมถวายอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อให้การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรกำหนดการแต่งกายไว้ดังนี้

keyboard_arrow_up