“เซ็นทรัล ทำ” โครงการเพื่อสังคมแนวคิดใหม่ ส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้คนไทย

“เซ็นทรัล ทำ” โครงการเพื่อสังคมแนวคิดใหม่
ส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้คนไทย

แนวคิดการช่วยเหลือสังคมในโลกยุคปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยช่วยเหลือด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการให้เงินและสิ่งของกลับปรับมาเป็นแนวคิดการนำเอาความเชี่ยวชาญมาสอนอาชีพและสร้างโอกาสให้แทน

เช่นเดียวกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดย ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมากว่า 71 ปี เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมแนวใหม่จะให้ความยั่งยืนได้มากกว่า จึงได้จัดงานเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ” มีเจตนารมณ์ในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางเซเลบร่วมงานคับคั่ง อาทิ ญนน์ โภคทรัพย์, ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์, ปาสคาล บิลโลว์, ณัฐ วงศ์พานิช, จิรนันท์ ผู้พัฒน์, บุษบา จิราธิวัฒน์, เมทินี พิศุทธิ์สินธพ, วิมลมาศ เกื้อโกมลเดช, ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์, พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา เป็นต้น ณ ศิวิไล ซิตี้ คลับ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เมื่อวันก่อน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ติดตามรายละเอียดโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” (Central Tham) ได้ที่ เฟซบุ๊ก และ ไอจี @centraltham

keyboard_arrow_up