พัฒนาตัวเอง, การทำงาน, worklife

อยาก พัฒนาตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 9 สกิลเหล่านี้ต้องมี!!

พัฒนาตัวเอง, การทำงาน, worklife
พัฒนาตัวเอง, การทำงาน, worklife

อยาก พัฒนาตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 9 สกิลเหล่านี้ต้องมี!!

อยากเป็นคนเก่ง ที่พัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นอกจากทักษะในสายอาชีพที่ต้องแน่นแล้ว 9  Soft Skills เหล่านี้ก็ควรมีติดตัวไว้ เพราะจะทำให้คุณกลายเป็นพนักงานที่โดดเด่นเข้าตาองค์กร 

อยากเป็นคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่างานนั้นจะยากหรือง่ายแค่ไหน ซึ่งนอกจากความรู้ความสามารถในสายงานหลักที่ควรมีแล้ว ‘Soft Skills’ ก็ต้องมีเช่นกัน มาดู 9  Soft Skills ที่ควรมีในคนทำงานปี 2019

Did you know:

Hard Skills คือทักษะ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เราทำอยู่ ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานหรืออาชีพนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วน Soft Skills คือทักษะที่ค่อยๆ พัฒนามาจากการใช้ชีวิต การเข้าสังคม และการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะทำงานในสายงานไหนก็ตาม

01. การบริหารเวลา (Time Management) 

ทักษะการบริหารเวลาอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่าย โดยเฉพาะคนทำงานในยุคนี้ที่ต้องเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลา และต้องทำอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน ดังนั้นทักษะในการบริหารเวลา จึงเป็นทักษะที่สำคัญต่อคนทำงาน 

ในการทำงานในแต่ละวันควรมีการวางแผน ควบคุม กำหนดระยะเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน เพื่อทำให้งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและมีเวลาสำหรับทำกิจกรรมส่วนตัวอื่นๆ อีกด้วย

02. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 

การพัฒนาที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรม เกิดอาชีพใหม่ๆ ตลอดจนวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การทำงานในยุคนี้ใช้ความรู้ในสาขาวิชาเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไป 

ดังนั้นคนทำงานจึงต้องมีการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ และสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของคนทำงานในยุคนี้คือ วิธีการอ่านจับใจความสำคัญ การสรุปประเด็น และการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างจากสิ่งที่เรียนรู้มาได้ ซึ่งทักษะนี้จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งเป็นอีกแนวทางในการพัฒนาตัวเอง

>> หน้าถัดไป

keyboard_arrow_up