เสื้อผ้าเก่าไม่ไร้ค่า…เปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินทำเงินได้มหาศาล

WHAT: เสื้อผ้าเต็มตู้เรา ถูกโละทิ้งทุกปี ดีไม่ดีกลายเป็นเศษขยะไร้ค่า แต่วิทยาการก้าวหน้าของญี่ปุ่น นำมันกลับมารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงมีค่ามากมหาศาล

ap_japan_airlines_787_jtm_131010_33x16_16001

เพราะญี่ปุ่นได้ขึ้นชื่อว่ามีวิทยาการล้ำสมัยและไฮเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน ล่าสุดเกิดไอเดียพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลของประเทศญี่ปุ่น การร่วมมือกันระหว่างสายการเจเแปนแอรฺ์ไลน์, สถาบันโลกสีเขียวแห่งโตเกียว และบริษัท Japan Environmental Planning พัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตเชื่้อเพลิงไบโอเอทานอล (bioethanol) จากกระบวนการการรีไซเคิลเสื้อผ้าที่ทอมาจากเส้นใยฝ้าย โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะแยกน้ำตาลออกจากเส้นใยฝ้าย เพื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบิน

tec_en

แม้ว่าการแยกเส้นใยฝ้ายออกมาจะไม่ได้ปริมาณมากเท่าที่ควรในการผลิตเชื้อเพลิง แต่โครงการนี้ยังมีแผนที่จะนำเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ เช่นในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ มาแปรรูปเป็นเอทานอลอีกด้วย คาดว่าโครงการนี้จะพัฒนาสำเร็จและพร้อมทดสอบกับเที่ยวบินจริงในปี 2020 โดยใช้การรวมกันของเอทานอลและน้ำมันธรรมดา ถ้าหากเป็นไปตามแผนคาดว่าจะมีการผลิตในเชิงพานิชย์ภายในปี 2030

เป็นอีกหนึ่งไอเดียการแปรค่าจากขยะในครัวเรือนของมนุษย์ ให้กลายเป็นโครงการพลังงานทดแทน ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เพิ่มมลภาวะสิ่งแวดล้อม เข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยั่งยืนมากขึ้น

keyboard_arrow_up