Read for the Blind แอพพลิเคชั่น สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด

Read for the Blind แอพพลิเคชั่น สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด

Read for the Blind แอพพลิเคชั่น สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด
Read for the Blind แอพพลิเคชั่น สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด

กลับมาร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมก้มหน้า…ทำความดี” กันต่อกับ Read for the Blind แอพพลิเคชั่นยอดฮิต สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด

Read for the Blind เป็นแอพพลิเคชั่นแรกของโลกที่ถูกคิดค้นมาเพื่อทุกคน ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างหนังสือเสียงให้ คนตาบอด ด้วยการอ่านหนังสือหรือบทความสั้นๆ จาก เว็บไซต์ แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ หรือคอลัมน์ที่น่าสนใจ ที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปเพื่ออัดเสียงอีกต่อไป เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนไทยทำความดีได้ง่ายขึ้น ไม่จำกัดเวลา หรือสถานที่ ผ่านเครื่องมือสื่อสาร สอดรับไลฟ์สไตล์คนไทยที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือ

Read for the Blind แอพพลิเคชั่น สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด

แอพพลิเคชั่นดีดีแบบนี้ยังคงส่องสว่างกันต่อกับกิจกรรมดีดี “อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา” ที่ KTC ร่วมกับ แอพพลิเคชั่น Read for the Blind เปิดให้ทุกคนคัดเลือกหนังสือหรือบทความที่มีความประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งต่อหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา ผ่านแอพพลิเคชั่นนี้อีกด้วย

Read for the Blind แอพพลิเคชั่น สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นนี้ยังรองรับการอ่านหนังสือจากหลายคนรวมกันเป็นหนึ่งเล่ม หนึ่งคนอาจจะอ่านเพียงแค่บทเดียวก็ได้ โดยหนังสือเสียงที่สมบูรณ์แล้ว จะถูกแปลงเป็นไฟล์เสียงที่เหมาะสมสำหรับคนตาบอดและส่งไปยังสายด่วนข่าวสารความรู้ ที่เบอร์ 1414 ซึ่งเป็นการให้การบริการฟรีเพื่อฟังหนังสือเสียงผ่านทางโทรศัพท์

Read for the Blind แอพพลิเคชั่น สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด

ทางเทียบสถิติ ในปัจจุบันมีจำนวนจิตอาสาที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไปแล้วกว่า 180,000 ราย มีการสร้างหนังสือในระบบประมาณ ไม่ต่ำกว่า 50,000 เล่ม และบทความอีกกว่า 60,000 บทความ จำนวนสมาชิกผู้พิการที่สมัครเข้าใช้งาน (เฉพาะที่ใช้งานในระบบ) จำนวนกว่า 5,000 ราย

Read for the Blind แอพพลิเคชั่น สร้างหนังสือเสียงเพื่อ คนตาบอด

ส่วนประเภทหนังสือที่ผู้พิการทางสายตาต้องการเป็นพิเศษ ประกอบไปด้วยหนังสือและบทความ ทางด้านวิชาการ บันเทิง รวมถึงหนังสือที่ช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับคนตาบอดในด้านการประกอบอาชีพ เช่น

การนวด / โหราศาสตร์ / ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว / ประวัติศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ / วรรณคดี วรรณกรรม / เศรษฐกิจการเงิน การลงทุน / ศาสนา และปรัชญา / ดนตรี กีฬา และบันเทิง / กฎหมาย การเมือง การปกครอง /เรื่องสั้นทั้งไทยและแปล / ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ / ไอที และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ชาว FAVFORWARD คนไหนอยากทำความดีง่ายๆ ด้วยการมาร่วมกันอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ได้เลย ที่ App Store และ Google Play และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/ReadfortheBlind และ #ReadfortheBlind

keyboard_arrow_up