โรงเรียน อัสสัมชัญ แปรอักษร ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล

ชมคลิปเต็ม : ๑,๒๕๐ ชีวิต ลิขิตภาพแปรอักษร “ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล”

โรงเรียน อัสสัมชัญ แปรอักษร ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล
โรงเรียน อัสสัมชัญ แปรอักษร ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล

อัสสัมชัญ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยถวายงานแสดงความอาลัยผ่านการแปรอักษรในชื่อชุด “ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล

โรงเรียน อัสสัมชัญ แปรอักษร ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กันอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมแปรอักษรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่๙ อย่างพร้อมเพรียงและงดงาม ถึงแม้จะมีเวลาซ้อมเพียงไม่กี่วันก็ตาม

โรงเรียน อัสสัมชัญ แปรอักษร ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาลโรงเรียน อัสสัมชัญ แปรอักษร ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล

โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีการแปรอักษรได้อย่างงดงามที่สุด และถือเป็นต้นแบบ การแปรอักษรในประเทศไทย ซึ่งมีขึ้นครั้งแรกในปี ๒๔๘๗ โดย ม.เฉิด สุดารา แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้ริเริ่ม โดยได้ความคิดมาจากศิลปะ Mosaic และมีการพัฒนาเรื่อยมาในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ตลอดจน งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

โรงเรียน อัสสัมชัญ แปรอักษร ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมถึงอัสสัมชนิก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดงาน “อัสสัมชัญ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในการถวายงานผ่านการแปรอักษรพระบรมฉายาทิสลักษณ์ แสดงถึงพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้ง ๙ ภาพ โดยมีชื่อแต่ละภาพว่า ๑) ยุวราชา อภิวาทราชสดุดี ๒) อิสริยะราชฯ กษัตริย์ไทย พระทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ๓) มหาบพิตรสถิตบวรนิเวศน์สถาน ๔) พระผู้โน้มลงสู่ดินถิ่นประชาไพร่ฟ้าสุขสันต์ ๕) ทรงประทับลงกลางใจไทยทั้งชาติ ๖) พระราชกรณียกิจเพื่อราษฎร์ เพื่อเราเผ่าสยาม ๗) พระอัจฉริยภาพ กว้างไกลดุจสายชล ๘) พระบรมฉายาลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทุกบ้าน ๙) ภูมิพลมหาราชา พระผู้สถิตบนฟากฟ้านิรันดร์กาล โดยการใช้เพลตแปรอักษรแบบ ๑:๒๕ จากการร่วมใจกันของนักเรียนชั้นมัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน ๑,๒๕๐ คน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจและงดงามอย่างสมพระเกียรติที่สุด

โรงเรียน อัสสัมชัญ แปรอักษร ธ สถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาล

ทุกคนสามารถชมการแปรอักษรของโรงเรียนอัสสัมชัญเต็มๆ ได้จากคลิปวิดีโอด้านล่างนี้

keyboard_arrow_up