SCG Village โซนใหม่กับ 4 เทรนด์บ้านในอนาคตเพื่อคนทุกวัย

SCG Village โซนใหม่กับ 4 เทรนด์บ้านในอนาคตเพื่อคนทุกวัย

เมื่อวันก่อนทาง Favforward ได้มีโอกาสไปเดินเล่นที่ CDC (Crystal Design Center) แถวๆถนนเอกมัย-รามอินทรามา ประจวบเหมาะกับทาง SCG ได้เปิดโซนใหม่ที่เรียกว่า SCG Village ซึ่งเป็นโซนที่ให้ผู้สนใจเรื่องบ้านเข้าไปอัพเดตเทรนด์และนวัตกรรมของวัสดุสร้างบ้าน งานนี้เราก็ไม่พลาดนำ 4 เทรนด์บ้านในอนาคตเพื่อคนทุกวัยมาฝากกัน จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ

SCG Village ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมที่ตอบเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภค” โดยภายในนี้ประกอบไปด้วยโซนหลักๆด้วยกันถึง 4 โซนที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุดอันได้แก่ บ้านใหม่ (Inspiration House) บ้านอยู่เย็นสบาย (Comfort House) บ้านกันเสียง (Acoustic House) และบ้านเพื่อผู้สูงอายุ (Elderly House) ซึ่งแต่ละบ้านมีรายละเอียดดังนี้

SCG Village p01

1.โซนบ้านใหม่ (Inspiration House)

โซนนี้โดดเด่นด้วยความหลากหลายของไอเดียในการสร้างบ้านใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านในพื้นที่จำกัดให้มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองซึ่งมักจะประสบปัญหาพื้นที่ภายในบ้านไม่เพียงพอ (Utilize Small Space) และการเลือกใช้วัสดุและนวัตกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีการประยุกต์การใช้งานของวัสดุให้แตกต่างไปจากเดิมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวบ้านมากยิ่งขึ้น (Innovative Product) รวมถึงการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น (Health & Safety)

SCG Village p02

2.โซนบ้านกันเสียง (Acoustic House)

นำเสนอไอเดียการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวบ้านเพื่อสร้างสุขทางโสตและวิธีการป้องกันไม่ให้เสียงออกจากตัวบ้านไปรบกวนผู้อื่น รวมถึงการควบคุมคุณภาพเสียง ลดเสียงก้องภายในห้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟัง ด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีความสวยงามหลากหลาย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเภทแหล่งกำเนิดเสียงและที่มาของเสียง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการสร้างบ้านกันเสียงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

SCG Village p03

3.โซนบ้านเย็นอยู่สบาย (Comfort House)

แหล่งรวมวิธีการทำบ้านให้เย็นไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าหรือใหม่ 10 วิธี อาทิ ทิศทางการวางบ้านให้เหมาะสมกับทิศทางแดดและทิศทางลม การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยและผังอาคาร วิธีการลดความร้อนภายในตัวบ้าน ตั้งแต่การรับอากาศใหม่เข้ามาในตัวบ้านจนการระบายอากาศร้อนออกจากตัวบ้าน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและนวัตกรรมการลดร้อนให้บ้านอย่างเหมาะสมทั้งบ้านเก่า บ้านสร้างใหม่ และยังมี Test and Try แท่นทดสอบความร้อนเปรียบเทียบวัสดุกันร้อนหลากหลายทางเลือกให้ผู้ที่สนใจได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของวัสดุอีกด้วย

SCG Village p04

4.โซนบ้านเพื่อผู้สูงอายุ (Elderly House)

โซนบ้านผู้สูงอายุโดดเด่นด้วยการแบ่งเป็น 3 โซนย่อยเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะได้เข้าใจถึงการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง โซนแรกโซนแห่งความรู้ ช่วยให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงทราบสาเหตุว่าทำไมผู้สูงวัยจึงควรได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ พร้อมทั้งการจำลองประสบการณ์การเป็นผู้สูงวัย โซนต่อมา โซนนวัตกรรม บริการทดสอบร่างกายเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้สูงวัยแต่ละบุคคล โดยเฉพาะสมรรถภาพทางกาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัย โซนสุดท้ายโซนคำตอบด้านที่อยู่คุณภาพ นำเสนอการออกแบบเพื่อชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย โดยการเลือกใช้ระบบสินค้าและบริการที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัยแต่ละคน โซนนี้สามารถตอบรับกับการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568

SCG Village p05

ชาว Favforward ที่สนใจสามารถแวะไปเดินเล่นในโซนSCG Village ได้ที่ SCG Experience ใน CDC (Crystal Design Center) แถวๆถนนเอกมัย-รามอินทรา รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.scgbuildingmaterials.com ครับผม


 

เรียบเรียงโดย : Nomad609

ภาพประกอบ : SCG Village

keyboard_arrow_up