พรุ่งนี้แล้ว ดวงจันทร์จะทรงอิทธิพลในรอบปี “Super Blue Blood Moon”

พรุ่งนี้แล้ว ดวงจันทร์จะทรงอิทธอพลในรอบปี “Super Blue Blood Moon”

ไม่มีทั้งเลือดสาด และสีฟ้าครามที่ดวงจันทร์ แต่มันคือวันแห่งดวงจันทร์ดับชั่วขณะ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 2 มกราคม ได้เกิด Super Moon ขนาดใหญ่ในรอบปี แต่ในวันที่ 31 มกราคม 2018 นี้จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา หรือปรากฏการที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาในเงามืดของโลกหรือในจุดที่แสงจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นดวงจันทร์ได้ ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงในโอกาสพิเศษที่โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ มาอยู่ในแนวเดียวกันพอดี แล้วเมื่อทั้ง 3 อย่างนี้มาอยู่รวมกันจะเป็นเช่นไร

มันไม่ใช่โลกาวินาศแต่ความหมายของทั้งสาม ต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้ง Blood Moon, Blue Moon หรือ Super Moon

#Blue Moon โอกาสที่เกิดขึ้นได้ยาก ใช้เรียกปรากฏการณ์เมื่อใน 1 เดือน มีพระจันทร์เต็มดวง 2 ครั้ง ซึ่ง 2-3 ปี ถึงจะเกิดขึ้น 1 ครั้ง และในวันที่ 31 มกราคมนี้ ก็คือการเกิด Blue moon นั่นเอง

#Super Moon คือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกกว่าปกติ ทำให้เราเห็น ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าใหญ่กว่าเดิม 7%

#Blood Moon แปลตรงตัวเลยก็คือ พระจันทร์สีเลือด ฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัว แต่ไม่ต้องตกใจปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อดวงจันทร์ค่อย ๆ เคลื่อนที่เข้าไปในเงามัวของโลกดวงจันทร์จะค่อย ๆ มืดลงและเห็นเป็นแต่เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาในเงามืด (โลกบังดวงจันทร์ 100%) นั้น สิ่งที่เราคาดหวังคือดวงจันทร์จะต้องมืดหมดทั้งดวง แต่จริง ๆ แล้ว ดวงจันทร์จะไม่มืดทั้งดวง เพราะยังมีแสงอาทิตย์บางส่วนส่องผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาเฉพาะแสงช่วงคลื่นสีแดง ทำให้เราเห็นดวงจันทร์เป็นสีส้มหรือสีแดง เรียกว่า Blood Moon นั่นเอง (ปรากฏการณ์นี้คล้ายกับตอนที่โลกเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีส้มหรือสีแดงตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก)

เมื่อปรากฏการณ์ทั้ง 3 นี้เกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งนับว่ายากมาก ทำให้นักดาราศาสตร์และผู้สังเกตการณ์ทั่วไปเกิดความสนใจ และรอชมปรากฏการณ์นี้ในวันที่ 31 มกราคม

และสำหรับประเทศที่เห็นปรากฏการณ์นี้ก็ได้แก่ประเทศในแถบอเมริกาเหนือ เอเชีย และออสเตรเลีย และแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด แต่อาจจะไม่เห็นชัดเท่าไร

ดูที่ไหน ดูยังไง

ถ้าเกิดท้องฟ้าเปิด เราจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน โดยตารางการเกิดของปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้จะมีดังนี้

18:10 ดวงจันทร์อยู่เหนือขอบฟ้าและอยู่ภายใต้เงามัวเรียบร้อย

18:48 ดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามืด

19:52 ดวงจันทร์ทั้งดวงเข้าไปในเงามืด เริ่มปรากฏ Blood Moon

21:08 ดวงจันทร์เริ่มออกจากเงามืด

22:11 ดวงจันทร์ทั้งบางส่วนออกจากเงามัว

23:09 ดวงจันทร์ทั้งดวงออกจากเงามัว เป็นการสิ้นสุดปรากฏการณ์

keyboard_arrow_up