ผู้นำเชียร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

30 หนุ่มสาว ผู้นำเชียร์ || งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

ผู้นำเชียร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71
ผู้นำเชียร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

WHO # FAV Icon 30 หนุ่มสาว ผู้นำเชียร์ : อีกไม่นานก็ถึงเทศกาล งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 กันแล้ว โดยครั้งนี้ทางฝั่งธรรมศาสตร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ปีนี้เรามีนัดกัน วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 อดใจรอแล้วไปเจอกันนะ แต่ก่อนจะถึงงานบอลฯ อย่าให้เสียเวลา ตาม FavForward มาชมหน้าคร่าตา 30 หนุ่มสาว ผู้นำเชียร์ ของทั้งสองสถาบันประจำปีนี้กันก่อน แล้วเตรียมพร้อมไปเจอพวกเขาและเธอแบบสวยหล่อจัดเต็มกันวันงานนะครับ

ผู้นำเชียร์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 71

กนกพร กลำพบุตร์ (ฟอว์น)
กนกพร กลำพบุตร์ (ฟอว์น)

กนกพร กลำพบุตร์ (ฟอว์น)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 1

กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ (กัง)
กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ (กัง)

กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ (กัง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2

กันต์สินี ตั้งสัตยานนท์ (พริ้ง)
กันต์สินี ตั้งสัตยานนท์ (พริ้ง)

กันต์สินี ตั้งสัตยานนท์ (พริ้ง)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน BJM ชั้นปีที่ 3

จิรภัทร เลิศเมธาตฤณชาติ (จิ)
จิรภัทร เลิศเมธาตฤณชาติ (จิ)

จิรภัทร เลิศเมธาตฤณชาติ (จิ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4

เจนจิรา ซื่อต่อศักดิ์ (ใหม่)
เจนจิรา ซื่อต่อศักดิ์ (ใหม่)

เจนจิรา ซื่อต่อศักดิ์ (ใหม่)
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ณัฐณี เลิศลักษมีพันธ์ (อิน)
ณัฐณี เลิศลักษมีพันธ์ (อิน)

ณัฐณี เลิศลักษมีพันธ์ (อิน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

ณัฐรดา ธรรมปัญญา (ปลื้ม)
ณัฐรดา ธรรมปัญญา (ปลื้ม)

ณัฐรดา ธรรมปัญญา (ปลื้ม)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1

พชร อตมศิริกุล (ออย)
พชร อตมศิริกุล (ออย)

พชร อตมศิริกุล (ออย)
คณะศิลปศาสตร์ BEC ชั้นปีที่ 3

พสุ สิงห์อุสาหะ (โค้ช)
พสุ สิงห์อุสาหะ (โค้ช)

พสุ สิงห์อุสาหะ (โค้ช)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4

พิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล (เล็ก)
พิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล (เล็ก)

พิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล (เล็ก)
คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (หัวหน้าลีด)

ภาตะวัน ภากรศิลป์ (บุษย์)
ภาตะวัน ภากรศิลป์ (บุษย์)

ภาตะวัน ภากรศิลป์ (บุษย์)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

วชิรธร โสมเขียว (เจอาร์)
วชิรธร โสมเขียว (เจอาร์)

วชิรธร โสมเขียว (เจอาร์)
คณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วรินทร์พร กังวาฬพรโรจน์ (เฟม)
วรินทร์พร กังวาฬพรโรจน์ (เฟม)

วรินทร์พร กังวาฬพรโรจน์ (เฟม)
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

สุวพัชร หงษ์หยก (หมิว)
สุวพัชร หงษ์หยก (หมิว)

สุวพัชร หงษ์หยก (หมิว)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน BJM ชั้นปีที่ 3

อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์ (เบน)
อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์ (เบน)

อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์ (เบน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์ (เดฟ)
เอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์ (เดฟ)

เอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์ (เดฟ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1

ภาพ : แฟนเพจ TU Cheerleader FC , IG @tucheerleader

 

 

ผู้นำเชียร์จุฬาฯ รุ่นที่ 71

กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ (โจ)
กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ (โจ)

กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ (โจ)
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์ (อิงค์)
ชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์ (อิงค์)

ชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์ (อิงค์)
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ (เกรซ)
ชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ (เกรซ)

ชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ (เกรซ)
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ (มิลค์)
ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ (มิลค์)

ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ (มิลค์)
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ (กาย)
ณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ (กาย)

ณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ (กาย)
คณะ นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

บูชิตา ปิตะกาศ (แพม)
บูชิตา ปิตะกาศ (แพม)

บูชิตา ปิตะกาศ (แพม)
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ปวีร์ สมประสงค์ (เคน)
ปวีร์ สมประสงค์ (เคน)

ปวีร์ สมประสงค์ (เคน)
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

พิมพรรณ สุขุมวาท (พิม)
พิมพรรณ สุขุมวาท (พิม)

พิมพรรณ สุขุมวาท (พิม)
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

พิลิปดา จรรยาประเสริฐ (เมตร)
พิลิปดา จรรยาประเสริฐ (เมตร)

พิลิปดา จรรยาประเสริฐ (เมตร)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล (อู๋)
ภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล (อู๋)

ภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล (อู๋)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2

รวงวัชรี ควรทรงธรรม (จ๋า)
รวงวัชรี ควรทรงธรรม (จ๋า)

รวงวัชรี ควรทรงธรรม (จ๋า)
คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2

ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ (พอร์ช)
ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ (พอร์ช)

ศิฑา กาญจนอลงกรณ์ (พอร์ช)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

อภัณตรี ธีรฉัตรพร (ปิง)
อภัณตรี ธีรฉัตรพร (ปิง)

อภัณตรี ธีรฉัตรพร (ปิง)
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

อาภาสิริ กิจติถานนท์ (ไข่มุก)
อาภาสิริ กิจติถานนท์ (ไข่มุก)

อาภาสิริ กิจติถานนท์ (ไข่มุก)
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ภาพ : แฟนเพจ CU Cheerleader FC


Story : ธนกฤต ชัยสุวรรณถาวร

keyboard_arrow_up