1 วันสัมผัสประสบการณ์งู ใน Siam Serpentarium พิพิธภัณฑ์งูแห่งแรกในไทย

Siam Serpentarium (สยาม เซอร์เพนทาเรียม) นั้นถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์งูแห่งแรกในประเทศและเอเชียที่ครบวงจรที่สุด โดยภายในเป็นการรวบรวมโซนนิทรรศการสื่อผสม…

keyboard_arrow_up