Lazy Basketball เก้าอี้ 2in1 เล่นสนุกได้ ดีไซน์ก็เก๋

จากงานเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาๆทั่วไปสู่กระบวนการออกแบบที่ผนวกอุปกรณ์กีฬาเข้าไปอย่างกลมกลืน จนออกมาเป็น Lazy Basketball เก้าอี้ที่เล่นสนุกได้ผ่านดีไซน์เก๋ๆ

keyboard_arrow_up