Bambou Collection by Samy เมื่อไม้ไผ่ถูกนำมาใช้ทดแทนพลาสติก

Bambou Collection เป็นหนึ่งในโปรเจคสุดสร้างสรรค์ของนักออกแบบชาวฝรั่งเศสนามว่า Samy Rio ที่ได้นำเอา ไม้ไผ่ (Bamboo) พรรณไม้ที่มีลำต้นแข็งแรง

keyboard_arrow_up