Interview : 20 ปี อีโบล่า – รุ่นใหญ่สายเมทัล Comeback!!

จริงๆ แล้วเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะนะกับการทำงานกว่า 20 ปีของ Ebolaเราก็พยายามมองทุกอย่างให้มันเป็นบวก ก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอก มันอาจเป็นช่วงเวลาที่เราต้องผ่านไป

keyboard_arrow_up