LEICA M 246 รุ่นพิเศษสลักชื่อ JIM MARSHALL ช่างภาพร็อคแอนด์โรลในตำนาน

ไลก้าเปิดตัวกล้อง Rangefinder ในตระกูล M รุ่นพิเศษอย่าง Leica M Monochrom โดยมีชื่อของช่างภาพร็อคแอนด์โรลในตำนานอย่าง จิม มาร์แชลต่อท้ายชื่อรุ่น เพื่อเป็นการรำลึกถึงเขาอีกครั้ง

keyboard_arrow_up