“GAYSORN URBAN RESORT” A CO-SHARING EXPERIENCE แห่งแรกในไทยใจกลางกรุงเทพฯ

เนรมิตพื้นที่กว่า 2,300 ตารางเมตร บนชั้น 19-20 ของอาคาร เกษร ทาวเวอร์ ให้กลายเป็น เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท แลนด์มาร์ค CO-SHARING SPACE แห่งใหม่ใจกลางเมือง

keyboard_arrow_up