Cafe DoiTung นำกาแฟสายพันธุ์พิเศษ 3 สายพันธุ์มาให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสลิ้มลองกัน

กว่า 30 ปีแล้วที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานในพระราชดำริ เปลี่ยนภูเขาหัวโล้น ให้กลายเป็นป่าเขียว …

keyboard_arrow_up