ร่วมชมนิทรรศการ “PLUS FOUR” DUKE Contemporary Art Space

“ศิลปะ” ไม่ว่าจะในยุคสมัยใด ก็ต้องเผชิญหน้ากับคาถามที่มีต่อผลงาน รูปแบบและแนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงใน …

keyboard_arrow_up