ตื่นตาไปกับภาพถ่ายปลากัดไทย ใน Symphony Of Betta

นิทรรศการ Symphony Of Betta หรือ บทเพลงแห่งมีน โดย วิศรุต อังคทะวานิช เป็นนิทรรศการภาพถ่ายปลากัดไทย แนวไฟน์อาร์ต (Fine Art) ที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและเป็นที่คุ้นเคยของบุคคลทั่วไป

keyboard_arrow_up