The Traveller: เปิดมุมมองใหม่ให้กับการท่องเที่ยวแบบ Singapore East Meets West ณ สิงคโปร์ [Part 3]

สำหรับพาร์ทสุดท้ายของทริป “Singapore East Meets West” เราจะพาชาว Fav Forward ไปเสพย์งานศิลป์กับพิพิธภัณฑ์หลักสองแห่งในประเทศสิงคโปร์อย่าง National Gallery Singapore และ Singapore Art Museum

The Traveller: เปิดมุมมองใหม่ให้กับการท่องเที่ยวแบบ Singapore East Meets West ณ สิงคโปร์ [Part 2]

ในพาร์ทนี้เราจะพาไปสัมผัสกับอีกแง่มุมหนึ่งทางด้านความเชื่อของประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกัน

keyboard_arrow_up